Chór “Magnificat”

chor-magnificatHISTORIA PARAFIALNEGO CHÓRU „MAGNIFICAT”

Chór zaistniał we wrześniu 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii
ks. Tomasza Morasza. Na pierwsze spotkanie przyszło 14 pań i 4 panów. Rozpoczęły się próby. Pierwszy raz chór zaśpiewał w kościele na mszy św. w dniu św. Cecylii, tegoż roku. Z biegiem czasu przybywało pieśni i chór uświetniał śpiewem święta i uroczystości kościelne w swojej parafii. Śpiewał też w kościołach miasta Leszna i parafiach sąsiednich. Brał udział w przeglądach kolęd i twórczości sakralnej Karola Kurpińskiego. Celem chóru jest śpiew na chwałę Bogu, stąd w repertuarze ma głównie pieśni liturgiczne. Śpiewa na mszy św. o godz. 12.30
w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Obecnie w chórze jest 19 osób. Dyrygentem od początku istnienia chóru jest organista, pan Marek Szymendera.

Zapraszamy chętne osoby, lubiące śpiewać do naszej wspólnoty. Próby odbywają się w każdy czwartek, po wieczornej mszy św. w sali Katolickiego Domu Kultury.