Przejdź do treści

Historia

Kościół  pod wezwaniem  św.  Józefa w Lesznie

W czerwcu 1974 r. Helena Kordek, spełniając wolę nieżyjących krewnych Józefa i Bronisławy Ślebodów, przekazała aktem notarialnym dwurodzinny dom z ogrodem przy ul. Barlickiego 1 na własność kościoła rzymskokatolickiego. Niebawem na polecenie arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka uruchomiono na parterze tego budynku kaplicę katechetyczną parafii św. Mikołaja. Pierwszą Mszę św. odprawiono tam 18 maja 1975 r. W połowie listopada 1975 r. punkt katechetyczny został przekształcony dekretem arcybiskupa poznańskiego w ośrodek duszpasterski pod wezwaniem św. Józefa dla Zatorza i Strzyżewic. Z inicjatywy miejscowego duszpasterza ks. Stanisława Sikorskiego w 1981 r. podjęto starania o budowę domu katechetycznego. Zgodę władz miejskich uzyskano w maju 1982 r. a w czerwcu tego roku podjęto roboty budowlane. Obiekt wznoszono na podstawie dokumentacji przygotowanej wcześniej przez mgr. inż. Stefana Bajera i mgr. inż. Zbigniewa Linka z Poznania. Prace fachowe wykonywała firma budowlana Zdzisława Barygi z Leszna przy dużej pomocy społecznej mieszkańców Zatorza i Strzyżewic. W maju 1983 r. odprawiono w murach wznoszonego obiektu pierwsza Mszę św. Drugą odprawiono 12 grudnia tego roku, kiedy budowla była już przykryta dachem 3 listopada 1984 r. arcybiskup poznański Jerzy Stroba, podczas pierwszej kanonicznej wizytacji ośrodka duszpasterskiego, dokonał wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z bazyliki św. Józefa w Kaliszu, poświęconego w Rzymie 26 marca tego roku przez papieża Jana Pawła II. W połowie lutego 1985 r. władze miejskie wyraziły zgodę na zmianę sposobu użytkowania domu katechetycznego. Budowla stała się wówczas oficjalnie kościołem pod wezwaniem św. Józefa. 1 lipca 1986 r. Arcybiskup Poznański erygował przy kościele parafię.  Świątynia została konsekrowana 4 lata później 25 marca 1990 roku przez ks. abpa Jerzego Strobę.