Przejdź do treści

Caritas parafialny

caritasMiłość i pomoc bliźniemu zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej.

Kościół od początku swego istnienia zajmował się nie tylko “posługą Słowa”, lecz również troszczył się o potrzebujących. Gdy pierwotna wspólnota rozrosła się i apostołowie nie mogli sprostać wszystkiemu powołali “Siedmiu mężczyzn” do pomocy. Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła, działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania Sakramentów i głoszenia Słowa.
Również dzisiaj Kościół pełni tę posługę. Często w sposób niezorganizowany, indywidualny chrześcijanie pomagając potrzebującym uważają taką pomoc za coś normalnego, oczywistego. Istnieją również w Kościele formy zorganizowane działające w sposób systematyczny i na większą skalę.

W naszej parafii o bliźnim stara się pamiętać Parafialny Zespół CARITAS. Jest on inicjatorem i współuczestniczy wwielu przedsięwzięciach (np. pomoc przy opiece nad osobami starszymi i obłożnie chorymi, wspomaganiepotrzebujących Podziel się z potrzebującym„, „Akcja Zeszyt”,Wielkanoc, Dzień Seniora). Działania te sąkoordynowane i przeprowadzane przez członków CARITAS-u. Efektywność pracy samych członków byłaby niewielkagdyby nie współpraca parafian, np. paczki dla dzieci na święta Bożego Narodzenia (około 100 paczek). Caritasprzygotowuje listę dzieci, organizuje ich wręczenie. Jednak to dzięki hojności parafian są to często jedyne prezenty jakiete dzieci otrzymują. Dużą trudnością jest sporządzenie optymalnej listy. Musi ona być stale aktualizowana. Pod uwagębrane są różne aspekty osób potrzebujących. Tu również bez aktywnego udziału parafian nie można tego zrobić.Sytuacja socjalna rodzin zmienia się. Zdarzają się uwagi. Spotykamy się czasami z krytyką, nie zawsze trafnieudzielonej pomocy, lecz częściej ludzie podpowiadają nam gdzie taka pomoc jest potrzebna. Jesteśmy jednak świadomiże jest jeszcze w parafii wiele osób potrzebujących. Stąd prosimy parafian o zaangażowanie i bieżące przekazywanienam informacji o miejscach, gdzie pomoc jest konieczna.

Wszystkich chętnych którzy chcieliby służyć pomocą serdecznie zapraszamy.

CARITAS