Żywy Różaniec

CZERWIEC 23

I sobota miesiąca

3.06.23 g.7.30 różaniec i Msza Św w intencji VI Róży Kobiet

Intencja różańcowa na miesiąc

W miesiącu czerwcu módlmy się o dary Ducha Św dla dzieci i młodzieży ,aby rozpoznawali prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom.

Niech Serce Jezusa umacnia naszą wiarę i miłość do Boga i ludzi