Różaniec rodziców za dzieci

rozaniec_rodzicow__za20140221Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci (…) Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

To wspólna modlitwa rodziców w intencji własnych dzieci oraz dzieci każdej z tych osób które włączyły się do tej modlitwy (tzw. Róża).
Wystarczy pomodlić się jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie, którą można odmówić wszędzie (w domu, w drodze do pracy itp.). W ten sposób ma się udział w odmówieniu wszystkich tajemnic różańcowych.
Na początku każdego miesiąca poinformujemy SMS-em jaką tajemnicę różańca należy odmawiać w danym miesiącu.

Jest to okazja do modlitwy małżeńskiej/rodzinnej, która ma wielkie znaczenie, gdyż jak to powiedział Jan Paweł II: „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje”. Zatem warto do niej zaprosić współmałżonka.

Modląc się należy wzbudzić następujące intencje:

  • o pełnię błogosławieństwa Bożego i opiekę Matki Bożej dla dzieci;
  • o ochronę dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodziców;
  • o ochronę dzieci przed złym wpływem „współczesnego świata” (nieodpowiednie media, towarzystwo, filmy itp.);
  • o rozwój tej formy modlitwy (aby także inne rodziny mogły doświadczyć jej zbawiennych skutków).

PS: Nie odmówienie dziesiątki różańca to nie jest grzech, ale zaniedbanie. Nie jest to nic specjalnie nagannego, kiedy zdarzy się wyjątkowo. Gdyby jednak było to wyrazem lekceważenia podjętego zobowiązania, czy wręcz wykorzystywaniem faktu, iż inni się modlą za moje dzieci to ja sobie odpuszczę, to stanowi już wyraźny problem.

Zapisy i szczegóły w zakrystii