Zapowiedzi przedślubne

„Wszyscy wierni mają obowiązek znane przeszkody małżeńskie, przed zawarciem małżeństwa wyjawić Proboszczowi”

Kanon 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego